STATUTUL CONCURSULUI

Acest document reglementează regulile și condițiile de concurs ale companiei Garo & Co s. r. o. ce constă dintr-un pachet cosmetic (burete de curățare cu cărbune activ din bambus, ser pentru vârfuri despichate și creion pentru sprâncene (mai departe „concurs“) pe pagina de internet a organizatorului concursului compania Garo & Co s. r. o. marca KOKU Slovacia (mai departe „statut“).

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Numele companiei:

Garo & Co. s. r. o.

Sediu:

Dunajská 1065/12
931 01 Šamorín

N.R.C.:

47934841

Înscris în registru:

Tribunalul Trnava

Număr de înregistrare:

Secțiunea: Sro, nr. 35056/T

C.U.I.:

2024159324

C.U.I. T.V.A.:

SK2024159324 după art. 4

(mai departe „organizatorul concursului“)

 

 1. SCOPUL ȘI OBIECTUL CONCURSULUI
 2. Scopul concursului este promovarea pozitivă a mărcii KOKU, care intră sub incidența portofoliului organizatorului concursului, concurs ce constă dintr-un pachet cosmetic (burete de curățare cu cărbune activ din bambus, ser pentru vârfuri despichate și creion pentru sprâncene.
 3. Obiectul concursului este comentarea postării de concurs pe pagina de Facebook a KOKU Romania/sau contul Instagram @koku_romania a organizatorului concursului răspunzând la întrebarea: "Parfumează-ți Crăciunul și CÂȘTIGĂ!".

III. DURATA CONCURSULUI

 1. Perioada concursului este de la 12. 2021 ora 18:35 până la 22. 12. 2021 ora 23:59. Cel mai târziu până la 22. 12. 2021 ora 23:50 inclusiv este posibilă participarea la concurs în conformitate cu condițiile prevăzute în acest statut.
 2. CONDIȚIILE PARTICIPĂRII LA CONCURS
 3. La concurs poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani și îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentul statut (mai departe „concurenții“).
 4. La concurs nu poate participa concurentul care se află într-o relație de muncă sau într-o altă relație similară raportului de muncă în raport cu organizatorul concursului și nici persoane apropiate persoanelor menționate în prezentul articol în sensul definiției persoanei apropiate în 116 Legea nr. 40/1964 Codul civil cu modificările ulterioare.
 5. Concurentul intră în concurs și este înscris în tragerea la sorți pentru premiu, dacă în termen, în sensul III. al statutului, comentează postarea concursului pe Facebook, pagina KOKU Slovacia și/sau contul Instagram @koku_slovensko răspunzând la întrebarea: „Ce înseamnă mirosul pentru tine?“.
 6. Concurentul are dreptul la un singur premiu în cadrul concursului.
 7. Din concurs este eliminat concurentul, care prin mijloace frauduloase intervine în mecanismul concursului cu scopul obținerii premiului, fără de care nu ar fi obținut niciun premiu, sau nici nu ar fi putut participa la concurs.
 8. Dacă la concurs participă persoana, care nu îndeplinește oricare dintre condiții în sensul statutului, este eliminată din concurs automat și nu are nicio pretenție cu privire la premiu.
 9. În cazul în care nicio persoană nu participă la concurs sau niciunul dintre concurenți nu îndeplinește condițiile de participare la concurs conform statutului, nimeni nu își poate revendica premiul.
 10. Fiecare concurent prin participarera la concurs este de acord și anunță, că, compania Facebook nu are nicio obligație față de el.
 11. PREMII ÎN CONCURS, CUANTUMUL PREMIILOR ȘI IMPOZITAREA
 12. Prin îndeplinirea condițiilor concursului se pot câștiga urmatoarele premii:

pachet cosmetic (burete de curățare cu cărbune activ din bambus, ser pentru vârfuri despichate și creion pentru sprâncene.

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 595/2003 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioarecâștigurile în bani și în natură cu valoare peste 350,00 EUR (în litere: treisutecincizeci euro) sunt supuse impozitului pe venit și fac obiectul contribuției la asigurările publice de sănătate în sensul Legii nr. 580/2004 privind asigurările de sănătate cu modificările ulterioare. Legea privind impozitul pe venit stabilește, care câștiguri și premii sunt complet scutite de impozit (de exemplu câștiguri primite până la 350 EUR), care sunt parțial scutite de impozit (de exemplu dacă câștigul depășește suma de 350 EUR, în baza de impozitare se include valoarea peste 350 EUR), precum și modalitatea de impozitare și cine este responsabil de impozitare – câștigătorul sau organizatorul concursului.
 2. TRAGEREA LA SORȚI ȘI PREMIEREA
 3. Tragerea la sorți a concurenților care au îndeplinit toate condițiile de participare la concurs conform statutului și câștigă premii (mai departe„câștigătorul“), o să se desfășoare în 12. 2021.
 4. Evaluarea îndeplinirii condițiilor din punct de vedere al statutului și extragerea câștigătorilor vor fi efectuate de către angajații oraganizatorului concursului.
 5. Va fi extras un singur câștigător. Fiecare concurent va intra în tragerea la sorți o singură dată.
 6. Va fi extras și un înlocuitor pentru fiecare dintre premii în cazul în care câștigătorul extras nu îndeplinește oricare dintre condiții prevăzute în prezentul statut.
 7. Câștigătorul va fi informat despre premiu printr-un mesaj pe Facebook sau Instagram, în termen de 24 de ore din ziua organizării extragerii.
 8. În același timp organizatorul concursului publică informații despre câștigător pe pagina de Facebook și/sau Instagram a organizatorului în formatul respectând date cu caracter personal ale câștigătorului. Înmânarea premiilor se va desfășura în locul și timpul convenite între organizatorul concursului și câștigător
 9. În cazul în care câștigătorul nu este de acord cu acordarea premiului, sau refuză premiul, sau câștigătorul nu îndeplinește oricare dintre condiții în sensul acestui statut, premiul va fi oferit unui înlocuitorului extras în raport cu acest premiu. Dacă nici măcar înlocuitorul extras nu este de acord cu premiu, sau refuză premiul, sau înlocuitorul nu îndeplinește oricare dintre condiții în sensul acestui statut, premiul se va pierde, în favoarea organizatorului concursului.
 10. Asupra premiului concurentul nu are niciun drept legal și nu îl poate revendica pe cale judecătorească.

VII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Fiecare concurent va furniza datele sale personale, numai cu scopul de a putea fi identificat fără echivoc și alterior în cazul câștigului să poată fi contactat. Totodată asigură organizatorului acordul, pe baza căruia organizatorul concursului ulterior să fie împuternicit să prelucreze datele persoanale ale concurentului, exclusiv în scopuri comerciale proprii.
 2. Dacă concurentul va fi extras ca câștigător și va câștiga premiul, poate acorda organizatorului concursului consimțământul lui expres, în baza căruia organizatorul concursului să fie ulterior împuternicit să prelucreze datele personale ale câștigătorului, mai ales să producă și să publice portrete, înregistrări audio-vizuale, imagini cu câștigătorul și să publice numele și prenumele câștigătorului în mod corespunzător în condiții de comunicare de masă, în legătură cu premiul din concurs. Acordarea consimțământului conform prezentului punct nu este o condiție pentru participarea la concurs sau pentru acordarea premiului.
 3. Prevederile acestui articol referitoare la câștigător se aplică în aceeași măsură și înlocuitorului.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

 1. Prin participarea la concurs, concurentul este de acord cu prezentul statut. Dacă o persoană nu este de acord cu oricare dintre condiții sau puncte din prezentul statut, aceasta nu poate participa la concurs.
 2. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a modifica oricând statutul, sau chiar să anuleze concursul, mai ales în cazul în care ar suferi orice prejudiciu. Schimbarea statutului sau anulare concursului o să fie publicată de organizator pe pagina web și/sau pe pagina Facebook a organizatorului concursului.
 3. În cazul oricărei nelămuriri cu privire la condițiile concursului sau cu privire la prevederile statutului, organizatorul concursului își rezervă dreptul de a explica aceste neclarități și eventual să schimbe statutul în sensul punctului 2 a Articolului din acest statut.
 4. Organizatorul concursului nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu, care poate apărea câștigătorilor sau înlocuitorilor în raport cu premiile revendicate.

 

În Šamorín, ziua 31. 8. 2020

 

Organizatorul concursului:

Garo & Co. s. r. o.Mgr. Gabriel Lebwohl
_______________________

Nume Prenume

manager